14 กุมภาพันธ์ อุปสมบทหมู่ 999 รูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัภูมิ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-22 ก.พ.2560 และบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 ก.พ. 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *