พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 วันที่ 25-26 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

วันที่ 25-26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปี 2557-2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

อ่านต่อ