แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ รอบที่ 1/2561 และการทำข้อตกลงเพื่อประเมินฯ รอบที่ 2/2561

กลับหน้าหลัก

 


 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์