คู่มือการส่งบทความ
“วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ
E-mail : pukkysinghatep@gmail.com

โทร 09-6249-9968

Scroll to top