รายละเอียดโครงการ

ภาคการประชุมวิชาการ

ภาคการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

หัวข้อ “การจัดการศึกษาไทยในยุค New Normal”

5 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top